+381 21 66 11 111
info@energreen.rs
Image12

POLIPROPILEN

Polipropilen predstavlja najsvestraniji polimer. Koristi se za proizvodnju proizvoda različitih karakteristika: čvrstih, fleksibilnih, lakih, otpornih na toplotu. Takođe se može koristiti za izradu vlakana, kako u industrijskom, tako i u poljoprivrednom sektoru.

Upotrebljava se za proizvodnju proizvoda kao što su:

• plastični delovi,
• podne obloge,
• pakovanja,
• kancelarijski materijal,
• aparati za domaćinstvo,
• laboratorijska oprema.

Postoje tri glavne vrste polipropilena, a upotreba im zavisi od karakteristika i troškova:

– Homopolimer PP,
– Block Copolimer PP,
– Slučajne kopolimerne PP.

Može biti u obliku belog ili providnog praška ili granula, ali i obojen pigmentima.
Polipropilen je jedan od najzastupljenijih materijala za proizvodnju predmeta od plastike.
Osobine koje ga odlikuju su: umerena elastičnost, dobra tvrdoća, dobra otpornost na zamor materijala, hemikalije i toplotu…

Polimerizacija se dobija pri relativno niskim temperaturama, pri čemu se dobija bezbojan ili blago obojen polipropilen. U zavisnosti od upotrebljenog katalizatora i uslova prilikom polimerizacije, mogu se dobiti različita svojstva polipropilena.

PODELE POLIPROPILENA

po nameni sa karakteristikama

Ekstruzija i termoformiranje

(EH7 i EH 71)

Trake, vezivo, monofilament i tekstilna vlakna

(FY5, FY6, TM2G, TA3)

Brizganje

(MA1, MA2, MA21, MA3…)

Ekstruzija i termoformiranje
Komercijalni
naziv tipa
MFR (g/10min)
2300C; 2,16 kg
NAMENA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE

EH 7

Preuzmi PDF

0,7 Ekstruzija cevi i spojnih elemenata za dugotrajno korišćenje na povišenim temperaturama i srednjim pritiscima
Ekstruzija profila i ploča visoke toplotne stabilnosti
Visoka toplotna stabilnost krajnjih proizvoda
Dobra otpornost proizvoda prema ekstrakciji stabilizatora
Veoma visok viskozitet polimernog rastopa

EH 71

Preuzmi PDF

1,1 Ekstruzija cevi i  spojnih elemenata za dugotrajno korišćenje na povišenim temperaturama i normalnim pritiscima
Ekstruzija profila i ploča visoke toplotne stabilnosti
Visoka toplotna stabilnost krajnjih proizvoda
Dobra otpornost proizvoda prema ekstrakciji stabilizatora
Visok viskozitet polimernog rastopa

EA 5S

3,2 Ekstruzija folija za termoformiranu ambalažu: čaše za mlečne proizvode, posude za margarin, kreme i slične prehrambene proizvode
Dobra preradljivost regenerata
Ujednačena debljina zidova termoformiranih proizvoda
Anti-elektrostatička svojstva krajnjih proizvoda

EA 5T

3,2 Ekstruzija prozirnih folija za termoformiranje transparentne ambalaže
Dobra preradljivost regenerata
Nukleiran, visok stepen prozirnosti i sjaja termoformiranih artikala
Trake, vezivo, monofilament i tekstilna vlakna
Komercijalni
naziv tipa
MFR  (g/10 min)
(2300C;2,16kg)
NAMENA I KARAKTERISTIKE

FY 5

Preuzmi PDF

3,3 Ekstruzija filma za ispredanje tekstilnih vlakana srednje finoće namenjenih za tkanje različitih proizvoda, kao što su podloge za tepihe i pletene vreće
Ekstruzija monofilamenta za četke i metle
Srednja tečljivost rastopa
Nizak stepen fibrilizacije filma
Niska i ujednačena vrednost skupljanja traka nakon istezanja

FY 6

Preuzmi PDF

2,3 Ekstruzija filma za trake male finoće, proizvodnja prediva za kanap, užad i pletene vreće
Niska tečljivost, stabilna reološka svojstva polimernog rastopa
Visok stepen fibrilizacije filma
Visoka prekidna čvrstoća nakon istezanja traka

TA 41G

8 Gruba štapel vlakna za tepiharsku industriju i tapaciranje
Štapel vlakna visoke čvrstoće za iglovane proizvode
Kontinualni multifilament (CF) i voluminozni multifilament (BCF) za tkane i pletene proizvode
Srednja tečljivost
Konvencionalna širina distribucije molekulskih masa

TA 3

Preuzmi PDF

12 Štapel vlakna srednje finoće za termički povezivan i iglani netkani tekstil, higijenske artikle i tapaciranje, vlakna za tepihe, izolacioni materijal, filtere i sl.
Ekstruzija livenog filma
Visoka tečljivost
Konvencionalna širina distribucije molekulskih masa

TM 2G

Preuzmi PDF

23 Ekstruzija kontinualnog (CF), voluminoznog (BCF) multifilamenta i pređe visoke čvrstoće za industriju tepiha i podnih obloga
Kontinualna vlakna za netkane proizvode (spunbond) sa termo-mehaničkim povezivanjem
Artikli za automobilsku industriju, sanitarnu primenu, ambalažu, itd.
Uska distribucija molekulskih masa.
Otpornost prema žutom obojenju od azotnih oksida (’anti-gasfading’ svojstva)
Srednja otpornost prema UV zračenju.
Brizganje
Komercijalni
naziv tipa
MFR [g/10 min]
(230°C; 2,16kg)
NAMENA

MA 1

Preuzmi PDF

40 Brizganje tankozidne ambalaže, delova za domaćinstvo, čepova, zatvarača i delova za različite uređaje
Vrlo visoka tečljivost polimernog rastopa
Odlična preradljivost pri vrlo visokim brzinama brizganja

MA 2

Preuzmi PDF

21 Brizganje artikala uz postizanje visoke brzine ciklusa. Materijal je namenjen za brizganje predmeta za domaćinstvo, čepova, zatvarača, delova za uređaje, itd.
Vrlo visoka tečljivost polimernog rastopa
Visoka krutost i dimenzionalna stabilnost krajnjih proizvoda

MA 21

Preuzmi PDF

30 Brizganje tankozidne ambalaže, delova za domaćinstvo, čepova, zatvarača i delova za različite uređaje
Vrlo visoka tečljivost polimernog rastopa
Dobra preradljivost pri visokim brzinama brizganja

MA 3

Preuzmi PDF

11 Brizganje delova za različitu namenu, kao što su predmeti za domaćinstvo, delovi uređaja, čepovi, zatvarači, delovi nameštaja i slično.
Povišena tečljivost polimernog rastopa
Ujednačeno skupljanje otpresaka

MA 31

17 Polimer za opštu namenu, pogodan za preradu brizganjem predmeta za jednokratnu upotrebu. Pogodan i kao polimerna matrica za proizvodnju masterbača boja i aditiva i za kompaundiranje sa mineralnim i organskim puniocima.
Visoka tečljivost polimernog rastopa.
Uža distribucija molekulskih masa obezbeđuje smanjeno i ujednačeno skupljanje.

MA 4

Preuzmi PDF

5 Brizganje delova za različitu namenu, kao što su predmeti za domaćinstvo, delovi uređaja, čepovi, zatvarači, delovi nameštaja i slično.
Srednja tečljivost polimernog rastopa
Odlična mehanička svojstva krajnjih proizvoda

MA 41

Preuzmi PDF

7 Brizganje delova za različitu namenu, kao što su predmeti za domaćinstvo, delovi uređaja, čepovi, zatvarači, delovi nameštaja i slično.
Srednja tečljivost polimernog rastopa
Ujednačeno skupljanje otpresaka

MA 71

Preuzmi PDF

1,7 Polipropilen za opštu namenu, pogodan za preradu brizganjem
Delovi uređaja manjih dimenzija, igračke, manji artikli za domaćinstvo
Niska tečljivost rastopa
Dobra mehanička svojstva, uravnotežen odnos krutost/žilavost
BOPP film
Komercijalni
naziv tipa
MFR (g/10min)
2300C; 2,16 kg
NAMENA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE

FL 6C

Preuzmi PDF

2,7 Film za pakovanje hrane, cveća, tekstilnih proizvoda, cigareta i sl.
Film za metalizaciju i lakiranje
Lepljive trake, laminati