Energreen

Proizvodnja agro peleta, proizvodnja i distribucija polipropilena, usluge taxi prevoza u Novom Sadu. Poslovanje se zasniva na poštovanju zakona, propisa, i običaja i poslovne etike, a u skladu sa kodeksom poslovne etike.

+381 21 66 11 111
info@energreen.rs
Image12

AGRO PELET

ENERGENT I OGREV

Proizvodnja proizvoda vrhunskog kvaliteta započinje odabirom vrhunski kvalitetnog repromaterijala, u našem slučaju suve slame. Slama kao nus proizvod žetve, predstavlja održiv i ekološki prihvatljiv otpad, koji omogućava dugoročno i redovno snabdevanje proizvodnje peleta iz obnovljivih izvora energije/biomase. Ovome cilju uveliko doprinosi i sama lokacija našeg proizvodnog pogona u Bođanima, na samom izvoru nastanka visokokvalitetne sirovinske baze, jer je region prepoznat kao vodeće mesto u proizvodnji žitarica u Republici Srbiji (videti mapu ovde).

U našoj sopstvenoj fabrici proizvodi se pelet korišćenjem napredne tehnologije koja omogućava proizvodnju ekološki zdravog proizvoda, bez dodavanja bilo kakvih aditiva, vezivnih ili hemijskih supstanci, i u skladu sa EU normama. Kao direktni proizvođač, mi garantujemo stabilan kvalitet, kontinuitet u proizvodnji i striktne rokove isporuke. Sam proizvodni ciklus se strogo kontroliše i ispituje u svakoj svojoj fazi. Posedujemo izveštaje fizičkog i hemijskog testiranja peleta (koji se prilažu uz isporuku) i sertifikate opreme.

Glavna tendencija koja se javlja u mnogim evropskim državama je ubrzan razvoj proizvodnje peleta od biomase, isti koriste za proizvodnju toplotne energije u gradskim toplanama, što predstavlja stvaranje višestruke vrednosti.

PELET OD 100% SOJINE SLAME

ZA INDUSTRIJSKU I INDIVIDUALNU UPOTREBU

INDUSTRIJSKI ENERGENT:

– u industrijskim postrojenjima
– elektranama
– toplanama

PREDNOSTI UPOTREBE:

– obnovljiv, smanjuje zavisnost od korišćenja fosilnih goriva (gasa, nafte i uglja),
– homogen kvalitet,
– povećava sigurnost nabavke izvora energije iz lokalnih izvora goriva, uz mogućnost zaključenja višegodišnjih ugovora i garancije nepromenjene cene,
– raspoloživ i lako dostupan na tržištu,
– male oscilacije u ceni,
– smanjena emisija štetnih gasova pri sagorevanju,
– moguća zamene kotlova/samo gorionika u postojećim postrojenjima,
– jednostavan za transport i skladištenje;

OGREV:

– za zagrevanje plastenika i industrijskih pogona,
– za zagrevanje komercijalnih i individualnih objekata (škole, bolnice, stanovi, kuće),
– zamena za drvenu sečku kod specijalnih kotlova tipa Giles;

PREDNOSTI UPOTREBE:

– visok termički prinos uz brzo postizanje željene snage i temperature, a vrlo nizak konačni ostatak pepela,
– najvrednija alternativa tradicionalnim gorivima za grejanje (konstantan rast potražnje i potrošnje),
– lako dostupan, praktičan za transport, ekološki, ekonomičan i bezbedan,
– čist (ne stvara prašinu prilikom rukovanja, pa samim tim je lako održavanje opreme i prostora);

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

– granule cilindričnog oblika, glatke i sjajne površine (što je ujedno pokazatelj izvrsnog kvaliteta),
– prečnik max. 6 mm, dužina max. 30 mm;
– kvalitetno i vrlo kalorično gorivo,
– najkaloričniji u poređenju sa ostalim agropeletima proizvedenim od poljoprivredne biomase (jer daje najviše energije), ima najintenzivnije sagorevanje i najbrže postiže željenu temperaturu,
– energetska vrednost: 1730,48 KJ/100 G, odnosno 4,9 kWh/kg, odnosno 17-18 MJ/kg,
– sadržaj pepela nizak, max. 5 % (usled dobre gustoće granula i visoke učinkovitosti sagorevanja),
– sadržaj vlage nizak, max. 8 % (postignut u fazi procesa sušenja biomase),
– minimalna emisija štetnih gasova pri sagorevanju (CO2 i ostalih), niža od graničnih vrednosti,
– preko 90 % je iskorišćenost toplotne energije, kao energetske vrednosti dobijene po jedinici proizvoda (poređenja radi, kod uglja i drveta je najviše 70 %);
– Karakteristike peleta prema ISO 17225-6 i SRPS EN standardima za pelete od biomase

Pakovanje:
Vreće 15 kg
Big Bag 1000 kg

Isporuka:
– Vreće
– Palete od 1050 kg (70 vreća po 15kg)
– moguća i rinfuz isporuka

Izveštaj o ispitivanju FINSLAB

Karakteristike peleta