Energreen

Proizvodnja agro peleta, proizvodnja i distribucija polipropilena, usluge taxi prevoza u Novom Sadu. Poslovanje se zasniva na poštovanju zakona, propisa, i običaja i poslovne etike, a u skladu sa kodeksom poslovne etike.

+381 21 66 11 111
info@energreen.rs

Pogođeni najnovijom situacijom, svetskom zdravstvenom krizom, a u cilju zaštite i suzbijanja pandemije COVID – 19, potrebno je vršiti dezinfekciju što više površina koje su u direktnom kontaktu sa potencijalnim prenosiocima virusa. Iz razloga što dezinfekcija velikih kontaminiranih površina na otvorenom, a naročito u velikim gradovima, su skupe i zahtevaju veliki broj radnika i mehanizacije koji će biti angažovani u procesu upustili smo se u razvoj sigurnijeg načina dezifenkcije prenosnika samog virusa.

DEZINFEKCIONI TUNEL MT-33 / 103

Kompanija Energreen MTB doo razvila je dezinfekcioni tunel od nerđajućeg čelika i opremljen je sa 16 mlaznica koji dezinfekciono sredstvo raspršuju u mikro kapljice. Sistem ima mnogo prednosti, ističući drastično smanjenje potrošnje vode i dezinfekcijskih sredstava, gde se prilikom jedne upotrebe tunela koji raspršuje dezinfeciono sredstvo u trajanju 2,5-3 sekunde i tom prilikom potroši svega 25 ml sredstva za dezinfekciju.Jedna litra dezinfekcionog sredstva je dovoljna za 40 prolazaka kroz dezinfekcioni tunel. Da bi dodatno smanjili potrošnju, tunel je opremljen sistemom automatskog pokreta koji detektuje osobu, aktivira mlaznice, kao i automatsko isključivanje nakon izvršene dezinfekcije. Potrebno je naglasiti da je moguće, prema zahtevu korisnika, prilagoditi trajanje dužine rašpršivanja dezinfekcionog sredstva.

Dezinfekcioni tunel je preporučljivo koristiti na prometnim lokacijama. Namenjeni su svima koji su u kontaktu sa potencijalnim prenosiocima virusa. Dezinfekcioni tuneli su primenljivi za bolnice, firme sa većim brojem zaposlenih radnika, tržnice, super markete, tržne centre, škole, fakultete i slične objekte gde je velika frekvencija ljudi koji mogu biti potencijalni nosioci virusa. Naravno da se tunel može koristiti u svim situacijama kada želimo da brinemo o zdravstvenoj bezbednosti naših građana i smanjimo rizik širenja virusa.

Mlaznice garantuju ravnomernu raspodelu dezinfekcijskog sredstva po osobi koja se nalazi u tunelu, istovremeno minimizirajući ulazak vlage u odeću i obuću. Nakon prolaska kroz dezinfekcioni tunel, sigurni ste da je potencijalna kontaminacija virusom otklonjena.

Specifikacija:

Širina prolaza: 103 cm

Visina: 220 cm

Težina: 295 kg

Snabdevanje / Potrošnja: 220 volti / 500 w

Kapacitet rezervoara: 80 litara

Broj prolaza: 3200 ( u standardnom podešavanju )

Prednosti u odnosu na druge sisteme:

Niska cena održavanja i upotrebe

Laka dostupnost uređaja

Odlikuje ga trajnost – izdržljiva konstrukcija od nerđajućeg čelika

Jednostvanog I elegantnog dizajna koji ne narušava okolni izgled objekta ili prostora gde se nalazi

Celokupan sistem radi na pritisku do 70 bara za razliku od drugih dostupnih sistema koji rade na pritisku od 6 bara, a samim tim je jednostavno naći radne i rezervne komponente.

Sertifikovani proizvod i odobren za upotrebu (3A i CE znak)

Dezinfekcioni tunel ispunjava evropske direktive MD 2006/42/EC, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i EC 1935/2004

Dezinfikacioni tunel je izrađen kao jednostavan sistem i nije potrebna obuka za njegove korisnike

Prilikom fukcionisanja koristi višestruko manje vode i dezinfekcionih sredstava, u poređenju sa klasičnim sistemima dezinfekcije

Mala potrošnja struje od 0,5 kW

Čelična robusna konstrukcija obložena alubondom otpornim na atmosferske uticaje

Dodatno instalirana pumpa za automatsko punjenje rezervoara (samopunjenje) sa senzorom za automatsko gašenje prilikom završetka punjenja