+381 21 66 11 111
info@energreen.rs
Image12

Blog

Primena polipropilena (polypropylene) – PP

Polipropilen se generalno može prerađivati skoro svim tehnološkim metodama za prerađivanje termoplastičnih materijala. Ali se u praksi za preradu najčešće koriste ekstruzija i brizganje.

Primena polipropilena u industriji pakovanja

PP je vodeći materijal za proizvodnju folija i sve više preuzima ulogu celofana, metalnih folija, papira i ostalih materijala koji su se tradicionalno koristili za pakovanje proizvoda. Prednosti PP-a u odnosu na ove maerijale su bolja otpornost na cepanje i ubode kao i niža cena. Najčešće se koristi za pakovanje hrane i konditorskih proizvoda, cigareta i odeće.

Što se tvrdih pakovanja tiče PP i ovde nalazi široku primenu. Plastične gajbe za hranu i piće predstavljaju idealno rešenje za transport i skladištenje prerambenih proizvoda. Posebna prednost gajbi je mogućnost višestruke upotrebe, praktično sve dok ne dođe do lomljenja ili drugog oštećenja.
Poklopci i zatvarači PET ambalaže su takođe od ovog materijala. A procesom duvanja proizvode se i boce za pakovanje začina, deterdženata i drugih sredstava za higijenu. PP se koristi i za proizvodnju posuda i čaša (npr za jogurt) gde se takmiči sa polistirenom(cena materijala je niža ali su troškovi proizvodnje viši).

Primene u auto industriji

U automobilskoj industriji PP se prvenstveno koristi pri izradi enterijera vozila, ali takođe i za izradu branika i delova eksterijera vozila. Polipropilen namenjen za ove primene odlikuju nizak koeficijent termičkog širenja, visoka hemijska otpornost, otpornost na vremenske uslove. Upotreba obojenog polipropilena smanjuje potrebu za naknadnim bojenjem pojedinih delova vozila.

Proizvodi za široku potrošnju

Najširu primenu PP ima u proizvodnji proizvoda široke potrošnje. Ovde spadaju proizvodi za kupatila, kuhinje, bašte, nameštaj, aparati, igračke… Ovi proizvodi se najčešće dobijaju procesom brizganja.

Proizvodi za industriju

PP se u ovom delu koristi za dobijanje širokog spektra vlakana, profila, listova, cevi i folija. Ovi proizvodi se pretežno dobijaju ekstrudiranjem ili brizganjem. U okviru građevinske industrije najčešća je primena PP-a za proizvodnju vodovodnih, kanalizacionih i drenažnih cevi. Sintetička vlakna od polipropilena jeftinija su od vlakana od drugih materijala, zbog čega se često koriste u tekstinoj industriji.

Životni put polipropilena se ne završava proizvodnjom gotovog proizvoda zbog toga što je ovaj materijal moguće reciklirati i ponovo upotrebiti. Broj utisnut na proizvodima od ovog materijala je br. 5.

Iz svega navedenog, a pre svega zahvaljujući izuzetnoj prilagodljivosti, vidi se da se ovaj materijal koristi za veliki broj različitih primena i da će broj proizvoda u kojima se koristi i dalje nastaviti trend rasta, koji beleži još od 1957 godine, kada je zabeležena njegova prva komercijalna primena.

Izvor: plastikainfo.com

predhodnosledeće