+381 21 66 11 111
info@energreen.rs
Image12

Biomasa Tag

Od svih obnovljivih izvora energije u Srbiji, u koje spadaju hidro energija, energija biomase, vetra, sunca i geotermalnih izvora, biomasa ima najveći raspoloživi potencijal, sa oko 61% učešća, a njen značaj je posebno veliki u sektoru poljoprivrede - istaknuto je na današnjoj završnoj konferenciji Projekta posvećenom smanjenju barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji, koji su od 2014. godine sprovodili Ministarstvo rudarstva i energetike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, UNDP.