Energreen

Proizvodnja agro peleta, proizvodnja i distribucija polipropilena, usluge taxi prevoza u Novom Sadu. Poslovanje se zasniva na poštovanju zakona, propisa, i običaja i poslovne etike, a u skladu sa kodeksom poslovne etike.

+381 21 66 11 111
info@energreen.rs
Image12

POLIPROPILEN

Polipropilen predstavlja najsvestraniji polimer. Koristi se za proizvodnju čvrste, fleksibilne, lake težine i otpornosti na proizvode toplote. Takođe se može koristiti polipropilen za vlakna i u industrijskom i poljoprivrednom sektoru.

Koristi se za proizvodnju proizvoda kao što su:

• Plastični delovi
• Podne obloge
• Pakovanje
• Kancelarijski materijal
• Aparati za domaćinstvo
• Laboratorijska oprema

Postoje tri glavne vrste polipropilena. Upotreba zavisi od karakteristika i troškova:

– Homopolimer PP
– Block Copolimer PP
– Slučajne kopolimerne PP

Dolazi u obliku belog ili providnog praška ili granula, ali može biti i obojen pigmentima.
Polipropilen je jedan od najzastupljenijih materijala za proizvodnju predmeta od plastike.
Osobine koje ga odlikuju su: umerena elastičnost, dobra tvrdoća, dobra otpornost na zamor materijala, otporan je na hemikalije i na toplotu…

Polimerizacija se dobija pri relativno niskim temperaturama, pri čemu se dobija bezbojan ili blago obojen polipropilen. U zavisnosti od upotrebljenog katalizatora i uslova prilikom polimerizacije mogu se dobiti različita svojstva dobijenog polipropilena.

PODELE POLIPROPILENA

po nameni sa karakteristikama

Ekstruzija i termoformiranje

(EH7 i EH 71)

Trake,vezivo,monofilament i tekstilna vlakna

(FY5, FY6, TM2G, TA3)

Brizganje

(MA1, MA2, MA21, MA3…)

Ekstruzija i termoformiranje
Komercijalni
naziv tipa
MFR (g/10min)
2300C; 2,16 kg
NAMENA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE
EH 7 0,7 Ekstruzija cevi i spojnih elemenata za dugotrajno korišćenje na povišenim temperaturama i srednjim pritiscima
Ekstruzija profila i ploča visoke toplotne stabilnosti
Visoka toplotna stabilnost krajnjih proizvoda
Dobra otpornost proizvoda prema ekstrakciji stabilizatora
Veoma visok viskozitet polimernog rastopa
EH 71 1,1 Ekstruzija cevi i  spojnih elemenata za dugotrajno korišćenje na povišenim temperaturama i normalnim pritiscima
Ekstruzija profila i ploča visoke toplotne stabilnosti
Visoka toplotna stabilnost krajnjih proizvoda
Dobra otpornost proizvoda prema ekstrakciji stabilizatora
Visok viskozitet polimernog rastopa
EA 5S 3,2 Ekstruzija folija za termoformiranu ambalažu: čaše za mlečne proizvode, posude za margarin, kreme i slične prehrambene proizvode
Dobra preradljivost regenerata
Ujednačena debljina zidova termoformiranih proizvoda
Anti-elektrostatička svojstva krajnjih proizvoda
EA 5T 3,2 Ekstruzija prozirnih folija za termoformiranje transparentne ambalaže
Dobra preradljivost regenerata
Nukleiran, visok stepen prozirnosti i sjaja termoformiranih artikala
Trake, vezivo, monofilament i tekstilna vlakna
Komercijalni
naziv tipa
MFR  (g/10 min)
(2300C;2,16kg)
NAMENA I KARAKTERISTIKE
FY 6 2,3 Ekstruzija filma za trake male finoće, proizvodnja prediva za kanap, užad i pletene vreće
Niska tečljivost, stabilna reološka svojstva polimernog rastopa
Visok stepen fibrilizacije filma
Visoka prekidna čvrstoća nakon istezanja traka
FY 5 3,3 Ekstruzija filma za ispredanje tekstilnih vlakana srednje finoće namenjenih za tkanje različitih proizvoda, kao što su podloge za tepihe i pletene vreće
Ekstruzija monofilamenta za četke i metle
Srednja tečljivost rastopa
Nizak stepen fibrilizacije filma
Niska i ujednačena vrednost skupljanja traka nakon istezanja
TA 41G 8 Gruba štapel vlakna za tepiharsku industriju i tapaciranje
Štapel vlakna visoke čvrstoće za iglovane proizvode
Kontinualni multifilament (CF) i voluminozni multifilament (BCF) za tkane i pletene proizvode
Srednja tečljivost
Konvencionalna širina distribucije molekulskih masa
TA 3 12 Štapel vlakna srednje finoće za termički povezivan i iglani netkani tekstil, higijenske artikle i tapaciranje, vlakna za tepihe, izolacioni materijal, filtere i sl.
Ekstruzija livenog filma
Visoka tečljivost
Konvencionalna širina distribucije molekulskih masa
TM 2G 23 Ekstruzija kontinualnog (CF), voluminoznog (BCF) multifilamenta i pređe visoke čvrstoće za industriju tepiha i podnih obloga
Kontinualna vlakna za netkane proizvode (spunbond) sa termo-mehaničkim povezivanjem
Artikli za automobilsku industriju, sanitarnu primenu, ambalažu, itd.
Uska distribucija molekulskih masa.
Otpornost prema žutom obojenju od azotnih oksida (’anti-gasfading’ svojstva)
Srednja otpornost prema UV zračenju.
Brizganje
Komercijalni
naziv tipa
MFR [g/10 min]
(230°C; 2,16kg)

NAMENA

MA 71 1,7 Polipropilen za opštu namenu, pogodan za preradu brizganjem
Delovi uređaja manjih dimenzija, igračke, manji artikli za domaćinstvo
Niska tečljivost rastopa
Dobra mehanička svojstva, uravnotežen odnos krutost/žilavost
MA 4 5 Brizganje delova za različitu namenu, kao što su predmeti za domaćinstvo, delovi uređaja, čepovi, zatvarači, delovi nameštaja i slično.
Srednja tečljivost polimernog rastopa
Odlična mehanička svojstva krajnjih proizvoda
MA 41 7 Brizganje delova za različitu namenu, kao što su predmeti za domaćinstvo, delovi uređaja, čepovi, zatvarači, delovi nameštaja i slično.
Srednja tečljivost polimernog rastopa
Ujednačeno skupljanje otpresaka
MA 3 11 Brizganje delova za različitu namenu, kao što su predmeti za domaćinstvo, delovi uređaja, čepovi, zatvarači, delovi nameštaja i slično.
Povišena tečljivost polimernog rastopa
Ujednačeno skupljanje otpresaka
MA 31 17 Polimer za opštu namenu, pogodan za preradu brizganjem predmeta za jednokratnu upotrebu. Pogodan i kao polimerna matrica za proizvodnju masterbača boja i aditiva i za kompaundiranje sa mineralnim i organskim puniocima.
Visoka tečljivost polimernog rastopa.
Uža distribucija molekulskih masa obezbeđuje smanjeno i ujednačeno skupljanje.
MA 2 21 Brizganje artikala uz postizanje visoke brzine ciklusa. Materijal je namenjen za brizganje predmeta za domaćinstvo, čepova, zatvarača, delova za uređaje, itd.
Vrlo visoka tečljivost polimernog rastopa
Visoka krutost i dimenzionalna stabilnost krajnjih proizvoda
MA 21 30 Brizganje tankozidne ambalaže, delova za domaćinstvo, čepova, zatvarača i delova za različite uređaje
Vrlo visoka tečljivost polimernog rastopa
Dobra preradljivost pri visokim brzinama brizganja
MA 1 40 Brizganje tankozidne ambalaže, delova za domaćinstvo, čepova, zatvarača i delova za različite uređaje
Vrlo visoka tečljivost polimernog rastopa
Odlična preradljivost pri vrlo visokim brzinama brizganja
BOPP film
Komercijalni
naziv tipa
MFR (g/10min)
2300C; 2,16 kg
NAMENA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE
FL 6C 2,7 Film za pakovanje hrane, cveća, tekstilnih proizvoda, cigareta i sl.
Film za metalizaciju i lakiranje
Lepljive trake, laminati

Naš kapacitet proizvodnje i prerade polipropilena je 35.000 t/g. Veoma smo fleksibilni i spremni da uvažimo zahteve svakog pojedinačnog kupca. Odziv na zahtevanu promenu parametara je brz i nije previše skup, tako da spremno razgovaramo i o malim količinama proizvoda.

Imamo svu infrastrukturu koja nam može zatrebati u normalnim, ali i u otežanim uslovima rada. Sopstvena energetika i održavanje, akreditovane laboratorije i jaki razvojni timovi koštaju, ali i čuvaju stabilnost u samostalnom radu.