Energreen

Proizvodnja agro peleta, proizvodnja i distribucija polipropilena, usluge taxi prevoza u Novom Sadu. Poslovanje se zasniva na poštovanju zakona, propisa, i običaja i poslovne etike, a u skladu sa kodeksom poslovne etike.

+381 21 66 11 111
info@energreen.rs
Image12

O KOMPANIJI

Počeli smo sa radom 2010. godine kao uspešno preduzeće u pružanju usluga sa sedištem firme u Novom Sadu. Ubrzano se pristupa strategiji razvoja različitosti u privrednim aktivnostima pripremama za proizvodnju ekološki prihvatljivog goriva iz biomase – peleta. Proizvodni potencijal firme počeo se oblikovati u 2016. godini, kada su puštena u rad postrojenja koja proizvode približno 15.000 t godišnje visokokvalitetnog peleta u mestu Bođani, opština Bač. Lokacija nam omogućava da imamo vodeću poziciju za preradu biomase od žitnih ostataka, prvenstveno soje, jer se nalazimo na području Pokrajine Vojvodine gde je tradicionalno rasprostranjen uzgoj tih žitarica.

Pelet od 100% sojine slame

Pelet od 100% pšenične slame

Pelet pravimo isključivo od sirovina sa našeg lokaliteta, čime je, s obzirom na našu pozicioniranost, zagarantovan kvalitet i kontinuitet snabdevanja sirovinom. Svojom mehanizacijom samostalno baliramo sojinu slamu, na njivama kooperanata, kako bi kvalitetnim baliranjem procenat prašine bio što manji (do 1%), a samim tim povećavamo kvalitet sirovine.

Proizvodni proces se razvijao i prilagodjavao zahtevima tržišta pa se proizvodnja specijalizovala za striktno odvajanje i koriščenje sirovina za odredjene vrste:

-pelet za energetsku namenu od 100% sojine slame
-pelet za prostirke za konje i farme pilića od pšenične slame
-pelet za prostirke za za kućne ljjubimce i sitne životinje od pšenične slame.

Proizvodimo u dobro opremljenom pogonu, opremljenom sa svim neophodnim mašinama,kako bismo dobili provizvod uvek istog kvaliteta sa velikim skladišnim prostorom za njegovo odlaganje. Naš pelet ispunjava standarde kvalitete koji su postavljeni za Evropsko i svetsko tržište prema EU normama.EN 14961-6. Redovno testiramo naše pelete na sadržaj vlage i pepela kao i energetsku vrednost grejanja slučajnim odabirom uzorka da bismo osigurali kontinuitet u kvalitetu naših proizvoda. takođe ispitujemo pelet na fizičke i hemijske karakteristike kod akreditovanih laboratorija. Svoju proizvodnju peleta plasiramo na domaće tržište direktnom prodajom kao i na tržište Evropske Unije.

KODEKS POSLOVNE ETIKE

Poslovanje firme ENERGREEN MTB DOO NOVI SAD zasniva se na poštovanju zakona, propisa, i običaja i poslovne etike,a u skladu sa Kodeksom poslovne etike. Poštovanje principa i pravila poslovne etike podrazumeva profesionalno obavljanje poslovne delatnosti; savesno i potpuno preuzimanje i izvršavanje obaveza i odgovornosti; obavljanje privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled; korišćenje dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva; čuvanje poslovne tajne; izbegavanje sukoba između ličnih i interesa privrednih subjekata; rešavanje sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi; poštovanje prava intelektualne svojine; obavljanje poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine; kao i mnoge druge radnje u cilju boljeg i savremenijeg poslovanja i razvoja preduzeća na tržištu.

ODGOVORNOST PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI

Okolina u kojoj živimo oblikuje naš život i poslovni model i proizvodnjom peleta aktivno doprinosimo održivom razvoju energenata, korišćenjem biomase – slame, kao sirovine u proizvodnom procesu, što je zapravo poljoprivredni otpad i drugu primenu nema. Naš proizvod, visokokvalitetan pelet koristi se za stvaranje toplotne energije i za elektrane na obnovljive izvore energije.
Sagorevanjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosač CO2 energije
Održivost i obnovljivost izvora energije ponovnim korišćenjem ostataka sa znatno smanjenim negativnim ekološkim uticajem emisije štetnih gasova ključni su u strateškom rezonovanju i politici razvoja Energreena.Razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja potencijala za buduće generacije.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

ENERGREEN MTB DOO NOVI SAD uredio je organizacione, tehničke i logističke postupke i mere za zaštitu podataka o ličnosti sa namerom sprečavanja slučajnog, nenamernog ili namernog uništenja podataka ili njihove izmene ili gubitka kao i neovlašćenog pristupa obrade, korišćenja ili dostavljanja podataka o ličnosti, Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

ODGOVORNO POSLOVANJE

Poslovanje firme ENERGREEN MTB DOO NOVI SAD odvija se u skladu sa zakonima i etičkim normama i načelima odgovornosti prema društvenoj zajednici sa stanovišta zaštite i unapređenja razvoja životne sredine u skladu sa ciljevima održivog razvoja.

ss